Nabór członków do Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu

starOGŁOSZENIE   Starosty Raciborskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.

Na podstawie art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) Starosta Raciborski informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.

 

 

§ 1

 

Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą zgłaszać po jednej kandydaturze do rady,
w terminie do 30 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (data publikacji: 14 sierpnia 2019 r.)

 

§ 2

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w formie pisemnej (druk zgłoszenia w załączniku).- pobierz

 

§ 3

 

Zgłoszenia można dokonać:

 

 1. korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
  Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz,
 2. w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Starostwa przy Pl. Okrzei 4.
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu jest Starosta Raciborski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane po zakończenia kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu przez okres nie dłuższy niż przewiduje właściwa kategoria archiwalna, wynikająca z przepisów odrębnych.
  5. Pani/Pana dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych                                       oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
  9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ma Pani/Pan                                     prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem udziału w naborze członków do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.

 

§ 4

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu jest Starosta Raciborski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane po zakończenia kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu przez okres nie dłuższy niż przewiduje właściwa kategoria archiwalna, wynikająca z przepisów odrębnych.
 5. Pani/Pana dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych                                       oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ma Pani/Pan                                     prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem udziału w naborze członków do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.