XV Forum Osób Niepełnosprawnych

forum1Serdecznie zapraszamy 14 grudnia o godz. 15:00 na Zamek Piastowski w Raciborzu, gdzie odbędzie się XV Forum Osób Niepełnosprawnych. Forum cyklicznie organizowane jest z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, które przypada na 3 grudnia. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne i nie tylko, oraz spróbować znaleźć rozwiązania, które służyły by do pełnej integracji społecznej. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Smog – współczesne wyzwanie”.

 

Program:
15:00 – Przywitanie gości – Jerzy Wiśniewski, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”
15:05 – Otwarcie XV Forum – Starosta Raciborski oraz Prezydent Miasta Racibórz
15:10  Słowo wstępne - mgr Katarzyna Wiśniewska.
15:20 – Prelekcja – „Smog – aspekty medyczne”- Dr Piotr Blewąska
15:50 – Prelekcja – „Smog – współczesne wyzwanie”, Patryk Białas - aktywista antysmogowy,                    Stowarzyszenie BoMiasto Katowice
16:20 – Wręczenie „Laurów życzliwości” za nieustającą życzliwość i pomoc osobom niepełnosprawnym.
16:30 – Występ artystyczny
16:50 – Dyskusja
17:00 Zakończenie XV Forum Osób Niepełnosprawnych oraz zaproszenie gości na poczęstunek

Prowadzący: Katarzyna Wiśniewska. Całość zostanie przemigana w języku migowym przez Irenę Białuską.

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”.

Współorganizatorzy: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Miasto Racibórz, Polski Związek Głuchych - koło w Raciborzu.

3 loga