ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA - 02.08.2008r.

zebranieeTego dnia odbyło sie zebranie członków stowarzyszenia. Na początku zebrania prezes przywitała wszystkich zebranych i przedstawił plan spotkania. Poinformowano zebranych , iż tegoroczna impreza środowiskowa pt: "Zagrajmy Razem – integracja , sport , rehabilitacja" odbędzie się 21września 2008r w Hali sportowej w Rudniku , przy ul. Słonecznej 1. Godziny trwania imprezy od 13:00 do 19:00. W tym roku imprezę poprowadzi również p. Gracjan Humeniuk. Nagłośnienie oraz scenę wynajmiemy od p. Waldemara Wiesnera z Nędzy. Opiekę medyczną zapewni p. Bronisław Kowoll – pielęgniarz.

Zebranych poinformowano , że o Patronat Medialny poprosiliśmy: Radio Vanessa , Radio Internetowe Mittendrin , Raciborski Portal Internetowy , Raciborska telewizję Kablową , Dziennik Zachodni oraz TVP3. Poinformowaliśmy również o tym , że Nowiny Raciborskie zostały wykluczone z Patronatu Medialnego. Na zebraniu postanowiono , że poprosimy również o Patronat Medialny TVP Silesia. Zająć się tym ma Jerzy Wiśniewski.

Zebranych zawiadomiono również , że Patronat Honorowy nad imprezą w tym roku obejmą: Poseł Na Sejm RP Henryk Siedlaczek , Minister Zdrowia Ewa Kopacz , Prezydent Miasta Raciborza Mirosław Lenk , Starosta raciborski Adam Hajduk, oraz Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka. Natomiast Patronem Honorowym Targów Zdrowia został Senator RP Antonii Motyczka.

W tym roku zostało rozesłanych bardzo dużo pism z prośbą o pomoc w realizacji naszej imprezy. Swoją chęć i pomoc do współorganizacji wyrazili: Urząd Miasta Raciborza, Gmina Rudnik, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Ośrodek Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Sportu osób Niepełnosprawnych z Raciborza, Przedszkole Integracyjne Nr 24 z oddz. Integracyjnym i Specjalnym, Szkoła Policealna Woj. Śląskiego Nr 1 ( dawny Medyk) , Warsztaty Terapii Zajęciowej z Raciborza, Apteka Św. Mikołaja, Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Młodzieżowy Dom Kultury, LKS „ Dąb" Brzeźnica , Szkoła Specjalna z Raciborza, Straż Pożarna z Raciborza, Artyści Malujący Ustami i Nogami ( AMUN), Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, BMP sp. z o.o. , Sokół Racibórz, POMED, MDH Sprzęt Medyczny, Mieszko S.A., PZU S.A., CARBON – Producent Węgli Aktywnych, Salon Mody Gabriela Racibórz, Kompleksowa diagnostyka USG color-doppler Witold Ostrowicz, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudniku, Zespół Szkół Ekonomicznych w Racibor, ZUZANA – www.zuzana.pl, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych inż. Jerzy Ohrzal, Żywiec Trade Racibórz, SKOK „ Piast" , Ofistar sp.j., Bank Spółdzielczy z Raciborza, P.P.H.U. „ Rotex" – Racibórz, Hotel „Ragos,  Auchan, SILVEST S.A.

Katarzyna i Jerzy Wiśniewski przedstawili wstępny program imprezy , poinformowali zebranych , iż głównym punktem programu będzie mecz rugby na wózkach.

godz. 13.00 – Przywitanie Gości i uczestników imprezy oraz przedstawienie jej celów i programu – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji „ Podaj Rękę" Jerzy Wiśniewski

godz. 13.05 – Wystąpienie Wójta Gminy Rudnik Alojzego Pieruszka – gospodarza i Honorowego Patrona Imprezy . Uroczyste otwarcie imprezy.

godz. 13.10 – Zaproszenie gości do mikrofonu.

godz. 13.20 – Przekazanie prowadzenia imprezy Gracjanowi Humeniuk

godz. 13.25 – Wprowadzenie i zaproszenie do stoisk i wystaw sprzętu rehabilitacyjnego oraz prac osób niepełnosprawnych

godz. 13.30 – Pokazowy mecz rugby osób niepełnosprawnych na wózkach

godz. 14.00 – Koncert zespołu „ Miraż „ z Młodzieżowego Domu Kultury pod kierownictwem Elżbiety Biskup

godz. 14.20 – Licytacja obrazu Mariusza Mączki – członka AMUN-u , oraz licytacja – niespodzianka

godz. 14.30 – Występ zespołu ze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Raciborza cz.I

godz. 14.35 - Występ podopiecznych Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących z Raciborza

godz. 14.50 – Występ dzieci z Przedszkola Nr 24 z Oddz. Integracyjnym i Specjalnym z Raciborza

godz. 15.05 – Występ zespołu muzycznego „ Music Box"

godz. 15.20 – Występ dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych z Raciborza

godz.15.45 - Występ zespołu ze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Raciborza cz.II

godz. 15.50 – Występ podopiecznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudniku

godz.16.00 – Część artystyczna podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej

godz. 16.15 – Stanisław Kmiecik ( AMUN ) - malarstwo moja pasja

godz. 16.25 - Występ zespołu ze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Raciborza cz.III

godz. 16.30 - Występ zespołu muzycznego „ Music Box"

godz. 17.00 – Pokazy zapaśników LKS „ Dąb" Brzeźnica

godz.17.45 – Pokazy ratownictwa jednostki Raciborskiej Straży Pożarnej

godz. 18.15 - Występ podopiecznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudniku

godz. 18.30 – Występ gwiazdy – ZUZANA www.zuzana.pl

godz.18.50 – 19.00 - Podsumowanie imprezy , wręczenie dyplomów i podziękowań.

Katarzyna i Jerzy Wiśniewscy poinformowali także zebranych o tym , iż wszystkim chętnym do wzięcia udziału w imprezie zapewniamy darmowy przywóz i odwóz. Przedstawiono również rozkład jazdy autobusów:
I kurs
12.00 - Wyjazd z Rudnika
12.15 – Przystanek na Świńskim Rynku ( obok Handel2000)
12.30 – Parking na Placu Długosza ( obok Baszty)
12.45 – Parking na Ostrogu (naprzeciw Kościoła Św. J. Chrzciciela)
II kurs
14.25– Wyjazd z Rudnika
14.40 – Przystanek na Świńskim Rynku ( obok Handel2000)
14.50 – Parking na Placu Długosza ( obok Baszty)
15.00 – Parking na Ostrogu (naprzeciw Kościoła Św. J. Chrzciciela)
15.15 – przyjazd do Rudnika
Odjazd do Raciborza:
19.15 i 20.15
Poinformowano również o tym , że osobom niepełnosprawnym (poruszającym się na wózkach inwalidzkich) zapewnimy autobus przystosowany do ich potrzeb. Wyjazd o godzinie 12.15 z parkingu na Placu Długosza ( obok Baszty), odjazd o 19.00.

K. i J. Wiśniewscy poinformowali zebranych , że zaproszono 2 firmy, które wystawą sprzęt rehabilitacyjny podczas trwania imprezy. Będą to firmy: POMED z Rybnika oraz MDH z Łodzi.

Katarzyna Wiśniewska poinformowała zebranych, że jak co roku jedną z imprez towarzyszących będą Targi Zdrowia zorganizowanie przez Szkołę Policealną Woj. Śląskiego Nr 1 w Raciborzu. Przedstawiła w zarysie ich program:
• Relaksacyjny masaż leczniczy
• I pomoc przedlekarska - nauka reanimacji
• Szkoła przyszłych mam- zabiegi pielęgnacyjne , zabiegi profilaktyczne oraz zachowania prozdrowotne
• Opieka stomatologiczna - pokaz techniki szczotkowania , pokaz środków do pielęgnacji jamy ustnej
• Poradnictwo dietetyczne
• Kształtowanie sylwetki- Terapia ruchem- zestawy ćwiczeń dla dzieci z problemem nadwagi - pokazy ćwiczeń
• Pomiary- ciśnienia tętniczego , wagi ciała , pojemność płuc
• Nauka samobadania piersi
• Organizacja czasu wolnego
• Edukacja wczesnoszkolna
• Metody pracy z dzieckiem specjalnej troski
• Profilaktyka wad postawy

Jerzy Wiśniewski zapowiedział , że inną impreza towarzyszącą będzie wystawa prac artystów malujących ustami i stopami zrzeszonych w AMUN-ie oraz pokaz techniki malowania stopą przez p. Stanisława Kmiecik z Krakowa.

Zebranych poinformowano również o tym, iż podczas trwania imprezy prowadzona będzie loteria fantowa. Przygotowaniem oraz prowadzeniem loterii fantowej zajmie się p. Alfred Sontag. Postanowiono, że cena jednego losu to 3 zł. i , że każdy los będzie pełny.
Odbędzie się również licytacja obrazu namalowanego ustami przez p. Mariusza Maczka , który został nam podarowany.
Zlicytowana zostanie również encyklopedia podarowana nam w zeszłym roku przez Prezydenta Miasta Raciborza Mirosława Lenka.
Licytacje poprowadzi p. Gracjan Humeniuk.

K. i J. Wiśniewscy poinformowali, iż zostały już wstępnie opracowane przez nich zaproszenia i plakaty dotyczące imprezy. Postanowiono, że wykona je firma Kaligraf.

Na zebraniu skarbnik p. Henryka Satała zebrała składki członkowskie za rok 2008. Przeprowadzono dyskusję jak wyegzekwować zalegające składki lecz nie znaleziono konkretnego rozwiązania . Poddano ten temat do rozważenia i zostanie poddany dyskusji na kolejnym zebraniu

Z bieżących spraw stowarzyszenia:
 Prezes poinformował, iż Komisja Rewizyjna udzieliła Stowarzyszeniu absolutorium.
 Do zastanowienia podano temat nawiązania współpracy ze głównymi stowarzyszeniami w naszym mieście. Temat zostanie poddany dyskusji na innym zebraniu

Na tym zebranie zakończono , prezes podziękował zebranym za przybycie.