Artykuł w Nowinach Raciborskich - 08.08.2007r.

gazetkaWyraziliśmy publicznie swoje oburzenie w sprawie pozyskiwania środków na swoją działalność przez niektóre fundacje. Naszym zdanie jest to naganne i bulwersujące. Stało się tak głównie dzięki czujności i uczciwości p. Henryki Satała. Z związku z tym zapragnęliśmy publicznie wyrazić swoją opinię , ażeby uwrażliwić nasze społeczeństwo , by nie wspierało tak nieetycznego i nagannego zarobkowania , pod szyldem pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

.

Spotkanie w Wojnowicach - 3.08.2007r.

130805najnowsze zdjecia 131Na zaproszenie właściciela Pałacu, Zbigniewa Woźniaka, do Wojnowic przyjechało około 80 osób – byli i obecni pracownicy służby zdrowia , słuchacze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkowie Stowarzyszenia „ Podaj Rękę".
Mogliśmy wysłuchać wspomnień związanych z tym miejscem mają dawni pracownicy wojnowickiego szpitala, który kiedyś mieścił się w Pałacu. Uczestnicy biesiady wspólnie śpiewali i tańczyli.
Atrakcją wieczoru był zespół muzyczny Grupa Bez Nazwy, pod dyrekcją Antoniego Kucznierza, który zagrał kilka standardów jazzowych i przygrywał do piosenek biesiadnych, towarzyskich, żołnierskich i patriotycznych..
Biesiada odbyła się dzięki hojności sponsorów.

To jeszcze jeden dowód na to , jak bardzo potrzebne są imprezy integracyjne w naszym regionie.

Zapraszamy na fotoreportaż do Galerii - OTWÓRZ

III Dni Promocji Zdrowia - 28.06.2007r.

144717kasia 048W dniach 26-29.06.07r. odbyły się III Dni Promocji Zdrowia, które zorganizowały raciborskie pielęgniarki zrzeszone w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim Można skorzystać z bezpłatnych badań, porad lekarzy i z poradnictwa przedstawicieli firm promujących zdrowie w ramach Dni Promocji Zdrowia.

Więcej na ten temat czytaj w okienku < Nasze akcje>

Zdjęcia w Galerii - OTWÓRZ

.

.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 22.06.2007r.

zebraanieNa wstępie na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Jerzego Wiśniewskiego , który powitał wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu.

Następnie p. Wiśniewski przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ Podaj Rękę". Nastąpiło zatwierdzenie porządku obrad przez obecnych.

Powołano protokolanta p. Katarzynę Wiśniewską oraz Komisję Uchwał i Wniosków: Alfred Sontag , Piotr Drozd i Krystyna Weygand. Zweryfikowano Kworum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia: 30 osób co stanowi 54% Członków Stowarzyszenia