Dla dzieci - 17.06.2007r.

144925kasia 072Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „ Podaj Rękę" było jednym ze współorganizatorów Gminnych Zawodów Strażackich oraz festynu strażackiego w gminie Rudnik.

Jednym z głównych celów , oprócz podniesienia sprawności strażaków , było pozyskanie środków na wypoczynek wakacyjny dla podopiecznych Domu Małego Dziecka z Rybnika.

Więcej czytaj w okienku < Nasze akcje>

Zdjęcia w Galerii - OTWÓRZ

.

Szkolenie w Raciborzu - 05.06.2007r.

indekssCzłonkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniu pt: "Aplikowanie o środki publiczne - jak poprawnie wypełnić wniosek grantowy" , organizowane przez CRIS w Rybniku. Na szkoleniu poruszone zostały następujące zagadnienia:

.

.

Szkolenie w Wodzisławiu - 30.05.2007r.

iiimagesCzłonkowie naszego stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniu pt: " Aspekty prawne w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych" organizowane przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Na szkoleniu zostały poruszone następujące zagadnienia:

* prawo o stowarzyszeniach
* ustawa o fundacjach
* ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
* zobowiązanie wynikające z ustawy o rachunkowości ( prowadzenie ksiąg rachunkowych , polityka   rachunkowości , sprawozdanie finansowe)
* podstawowe obowiązki wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

II edycja imprezy pt: " Zagrajmy Razem - integracja, sport, rehabilitacja"

221450impreza integracyjna 123Dnia 13 .05.2007r. w hali MOSiR przy ul. Łąkowej 30 w Raciborzu odbyła się II edycja imprezy środowiskowej pt: „ ZAGRAJMY RAZEM – INTEGRACJA , SPORT , REHABILITACJA

oraz IX RACIBORSKIE TARGI ZDROWIA.

To już druga tak duża impreza , którą zorganizowaliśmy wspólnie z zaprzyjaźnionymi placówkami.

Celem imprezy była promocja sportu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych , propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego , promowanie zachowań prozdrowotnych oraz przełamywanie barier i stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych.