AKCJA: "MIASTO PRZYJAZNE"

parking kolaDnia: 19.05.2005r. niepełnosprawny p. Jerzy Wiśniewski przedstawił projekt
„ PRZYJAZNE MIASTO” .
Obecni zaakceptowali pomysł przyłączenia się do tej akcji. Projekt dotyczył pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie poruszania się po naszym mieście , jego instytucjach i urzędach. Członkowie Stowarzyszenia wysunęli następujące propozycje:· Zwrócić się do właściwych placówek o egzekwowanie nieprzestrzegania postoju na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.· Odpowiednie oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Ciągle jeszcze wiele miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych jest niewłaściwie oznakowana , co uniemożliwia Straży Miejskiej i Policji egzekwowania przestrzegania tych znaków.