Programy i zadania PFRON

Programy i zadania PFRON realizowane obecnie logo PFRON 2011 r

Kliknij w logo i POBIERZ

.

.

.

.

.

.

PFRON

logo PFRON 2011 rPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został powołany ustawą z dnia 9 maja 1991r. Instytucja ta służy do gromadzenia środków finansowych pochodzących przede wszystkim od pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Wdrożony w 1991r. system finansowego wspierania przez państwo rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, którego realizatorem jest PFRON, był wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach europejskich, w szczególnie we Francji i Niemczech. Na przestrzeni minionych lat był on wielokrotnie modyfikowany, jednak jego podstawowe założenia nie uległy zmianie.