Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

zpzonDo zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy m.in.:

  • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia;
  • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
  • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osoby, która ukończyła 16 rok życia i posiada ważne jedno z następujących orzeczeń:

 

Jak uzyskać Legitymację o niepełnosprawności dla dziecka

Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla dziecka składa się na odpowiednich drukach, osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

Pobierz wniosek

 

 

.

.Do wniosku dołącza się:

1) kopię orzeczenia,
2) jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka (do 16 r. życia)

orzeczenie zm1. Ścieżka załatwiania sprawy:
a) pobierz wniosek i wypełnij - Pobierz wniosek
b) pobierz druk Zaświadczenia lekarskiego i poproś lekarza prowadzącego o wypełnienie - Pobierz druk
UWAGA: Zaświadczenie ważne jest 30 dni, więc w tym czasie musisz zebrać wszystkie dokumenty i wysłać do Powiatowego Zespołu.
Jeśli ze względów zdrowotnych nie jesteś w stanie przybyć na Posiedzenie Składu Orzekającego, pobierz druk o niemożności przybycia na Komisję i poproś lekarza o wypełnienie - Pobierz druk

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej

legitymacjaWnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się na odpowiednich drukach, osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Pobierz wniosek

 

.

.

.

Do wniosku dołącza się:

1) kopię orzeczenia,
2) kopię dowodu osobistego,
3) jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.

 

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r. życia)

orzeczenie zm1. Ścieżka załatwiania sprawy (Osoba powyżej 16 r. życia):
   a) pobierz wniosek i wypełnij - Pobierz wniosek
  b) pobierz druk Zaświadczenia lekarskiego i poproś lekarza prowadzącego o wypełnienie - Pobierz druk

UWAGA: Zaświadczenie ważne jest 30 dni, więc w tym czasie musisz zebrać wszystkie dokumenty i wysłać do Powiatowego Zespołu.
Jeśli ze względów zdrowotnych nie jesteś w stanie przybyć na Posiedzenie Komisji Lekarskiej, pobierz druk o niemożności przybycia na Komisję i poproś lekarza o wypełnienie - Pobierz druk