Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

zpzonDo zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy m.in.:

  • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia;
  • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
  • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osoby, która ukończyła 16 rok życia i posiada ważne jedno z następujących orzeczeń:

 

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

  • wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dla osób przed 16 rokiem życia na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
  • wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

PRZEJDŹ NA STRONĘ POWIATOWEGO ZESPOŁU D/S ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RACIBORZU

Podstawa prawna działania Zespołu: