Zbiórki publiczne od 18 lipca 2014r.

zbiorki publiczne18 lipca 2014 r., weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Zastąpiła ona starą ustawę o zbiórkach z 1933r. Nowa Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych reguluje tylko zbieranie pieniędzy i darów rzeczowych w miejscach publicznych (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, zbieranie po domach).


Nie są zbiórką publiczną – nie zgłasza się ich i nie rozlicza na zbiórki.gov.pl – takie formy zbierania pieniędzy, które są ewidencjonowane w inny sposób i pozostaje po nich ślad ich przepływu, np. wpłaty na konto, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą internetu lub SMS-y charytatywne.


Należy jednak pamiętać, że mimo to organizacje zbierające środki na swoje cele statutowe w ten sposób powinny sprawozdać się przed darczyńcami z tego, ile środków zebrały i w jaki sposób je spożytkowały, np. w swoich sprawozdaniach czy na swojej stronie internetowej.


Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zasadach prowadzenia zbiórek publicznych obowiązujące od 18 lipca 2014r.:


1. Zgłoszenie (wcześniej pozwolenie).
2. Zgłoszenie wszystkich zbiórek: małe, duże, ogólnopolskie, lokalne do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (wcześniej w zależności od terenu, na jakim była organizowana zbiórka, do: prezydenta, wójta, burmistrza, starosty, ministra).
3. Zgłoszenie elektroniczne na zbiórki.gov.pl (przy zgłoszeniu elektronicznym organizator zbiórki musi mieć ePUAP), możliwe też jest zgłoszenie papierowe do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (wcześniej tylko pisemnie).
4. Decyzja o przyjęciu (lub nie) zgłoszenia elektronicznego w ciągu trzech lub papierowego w ciągu siedmiu dni (dotychczas w ciągu 30 dni).
5. Dostępność zgłoszeń i sprawozdań on-line, na zbiórki.gov.pl (wcześniej zgody i sprawozdania były papierowe, pozostawały w urzędzie wydającym zgłoszenie).
6. Nie ma obowiązku umieszczania sprawozdania ze zbiórki publicznej w prasie (chyba, że zbiórka jest sprzed 18 lipca 2014r., wtedy nadal jest obowiązek sprawozdania, np. jeśli na początku 2013 r. wydano pozwolenie do 20 stycznia 2014 r. to nadal na organizatorach ciąży obowiązek sprawozdania do urzędu i ogłoszenie w prasie).
7. Zbiórka odbywa się bez opłaty skarbowej (wcześniej z opłatą - 82 zł.).
8. Zbiórką publiczną nie są (i nie zgłasza się na zbiórki.gov.pl) m.in. apele o wpłaty na konto bankowe organizacji, sprzedaż przedmiotów, tzw. cegiełek (dotychczas były to zbiórki publiczne); więcej o tym, co jest zbiórką publiczną lub nią nie jest od 18 lipca 2014r. można znaleźć na stronie Portalu Organizacji Pozarządowych: OTWÓRZ


Schemat sprawozdań dla nowych zbiórek opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji można pobrać tutaj: OTWÓRZ


UWAGA:
Wszystkie pozwolenia wydane na starych zasadach, przed wejściem w życie nowej ustawy, czyli przed 18 lipca 2014 r., zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Takie zbiórki są przeprowadzane i rozliczane według dotychczasowych zasad wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych z 1933 r. Nowa ustawa jest stosowana wyłącznie do zbiórek publicznych, które zostaną zgłoszone po jej wejściu w życie, czyli od 18 lipca 2014 r. (art. 40 ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych).


(źródło: www. poradnik.ngo.plMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji)

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 833) - zawiera wzór formularza zgłoszenia zbiórki; wzór aktu założycielskiego komitetu społecznego; wzór sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki; wzór sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar